@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Mẫu xe đạp tương lai

Bicycle in the futurecid:007101c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d 
cid:007301c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d 
cid:007501c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d 
cid:007701c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d
cid:007901c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d
cid:007b01c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d
cid:007d01c7a85f$865ed5b0$0301a8c0@888tigercd381d

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm