@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Trạm không gian quốc tếCùng cac bạn,
Mời các bạn xem cho biết văn minh của con người
PKN

Space Station

Look at what happened from 1998 until 2008.
In just ten years it has grown and grown.
Watch the pieces come together as they are sent up from Earth.
This is the International Space Station (ISS) Assembly diagram, piece
by piece. I had no idea the Space Station had grown to this size.

Trạm vũ trụ
Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra từ năm 1998 đến năm 2008.
Trong mười năm
vẫn liên tục phát triển.
Xem
những phần nối với nhau khi chúng được gửi lên từ Trái đất.
Đây Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)
với sơ đồ lắp ráp, từng phần từng phần
. Tôi
không nghĩ các trạm không gian đã phát triển đến c này.

nhấp chuột vào đây click hereTranh ảnh Việt Nam - sư phạm Vĩnh Long sưu tầm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm