@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

BIG BOY'S TOY.
This is one absolutely amazing remote controlled [RC] model airplane.

They built a fully scaled model of the SR-71 "Blackbird"

Not only did they build its jet engines, but included a retractable landing gear,

So that it flies just like the real McCoy.

This SR-71 model was built in Germany by an engineer/RC enthusiast.

What an awesome toy!

Đây một mô hình máy bay điều khiển từ xa hoàn toàn tuyệt vời [RC] .
Một mô hình đầy đủ quy mô của SR-71 "Blackbird"
Không chỉ động cơ phản lực
, bao gồm cả bánh đáp,
Vì vậy bay giống như các McCoy thực.
Mô hình này SR-71 đã được
làm ở Đức do một kỹ sư / người đam mê RC.
Thật là một món đồ chơi tuyệt vời!

Click here: R/C SR-71 JET


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm