@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Bí ẩn lịch sử :Kenedy

Chúng ta có tin vào những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không?. Nhìn vào lịch sử . Khi đưa ra kế hoạch loại bỏ Tổng Thống Ngô Đình Diệm . Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy có biết đâu rằng sẽ là người kế tiếp bị một kế hoạch loại bỏ khác. Hậu quả là hai mươi ngày sau, Kenedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas. Em trai ông, Robert Kenedy cũng bị ám sát vào ngày 5/6/1968. Bí ẩn lịch sử sau đây còn khiến quý vị nổi da gà.

Hãy nhờ một giáo sư Sử Học giải thích những hiện tượng này
Abraham Lincoln được bầu vào Quốc Hội năm 1846 John F. Kennedy được bầu vào Quốc Hội năm 1946
Lincoln “hụt” đề cử vào chức Phó tổng thống năm 1856 Điều tương tự xảy ra với Kennedy vào năm 1956.
Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống năm 1860. John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống năm 1960.
Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ Stephen Douglas sinh năm 1813 Còn đối thủ của Kennedy là Richard Nixon sinh năm 1913.

Cả hai đều đặc biệt chú trọng đến vấn đề dân quyền.

Cả hai phu nhân đều mỗi người có 1 đứa con và mất một đưá con khi ngụ tại Toà Bạch Cung

Hai vị Tổng Thống đều bị hạ sát vào ngày Thứ 6, khi có mặt vợ của họ và đều bị bắn vào đầu.

Thư ký cuả Lincoln tên là Kennedy. Thư ký cuả Kennedy tên là Lincoln .

Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam và được kế vị bởi hai người cùng tên là Johnson, cũng người miền Nam

Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 1808. Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 1908.

Những người thay thế đều là nghị sĩ Đảng Dân chủ.

John Wilkes Booth, ám sát Lincoln, sinh năm 1839. Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939.

Cả hai tên sát nhân đều có tên ba chữ, và cả hai tên này gồm 15 chữ cái .

Lincoln bị bắn tại hí viện tên 'Ford'. Kennedy bị bắn trên một chiếc xe ' Lincoln ' được hãng 'Ford' chế tạo

Lincoln bị bắn tại hí viện và tên sát nhân chạy trốn tại một nhà kho. Kennedy bị bắn tại một nhà kho và tên sát nhân chạy trốn vào một hí viện

Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra toà xử .

Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông ta ở thành phố Monroe, Maryland
Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát , ông ta ở với nàng Marilyn Monroe.

Tên của Lincoln và Kennedy đều được ghép bởi 7 chữ cái.
Tên đầy đủ của 2 người kể cả họ thì đều được ghép từ 13 chữ cái.

Họ tên đầy đủ của 2 kẻ sát nhân đều được ghép từ 15 chữ cái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm