@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Nhà di động ở Trung Quốc


Mobile Home in CHINA

When they copy others, they copy in budget.
Mobile Home Made in CHINA
House on the Wheels in China

Nhài di động Trung Quốc

Khi sao chép những người khác, họ sao chép
theo ngân sách của mình.
Nhà
di động Made in China
Nhà trên bánh xe
ở Trung Quốc

https://lh5.googleusercontent.com/-CKY6LJ60w5k/TpfdfyvuIXI/AAAAAAAACTg/WHcKxzK4pTA/s512/6.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-74Uh0UWFAuk/TpfddnB65mI/AAAAAAAACTg/Qv52Q7hQrmk/s512/2.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-WLVrHZy7pvE/Tpfdd0Op-eI/AAAAAAAACTg/pvVjRXE_iPA/s512/7.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-iNgpfcW_Q1U/TpfdffI3DuI/AAAAAAAACTg/RrA0Tpeu38I/s512/5.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-oGPFMoigVyg/TpfdfLQ9BiI/AAAAAAAACTg/c-Bm1B2Jsbo/s512/4.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm